Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij SKA. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SKA is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan SKA niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SKA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. SKA geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Google Analytics

SKA gebruikt Google Analytics-cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en heeft daartoe een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. SKA heeft daarbij het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en 'gegevens delen" uitgezet. SKA maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Google.