Aanbod wonen

56 sociale- en middeldure huurappartementen aan het Kerkplein te Egmond-Binnen

  • Locatie: Kerkplein te Egmond-Binnen
  • Oplevering: nog niet bekend
  • Architect: Henk Snoeks, architect BNA
  • Bijzonderheden: Nog geen definitieve ontwikkeling

In deze ontwikkeling zijn in totaal 56 huur appartementen aangebracht. Dit worden sociale- en middeldure huurappartementen. SKA is met de vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en de Gemeente Bergen in overleg gegaan. Het plan is reeds stedenbouwkundig afgestemd met de gemeente Bergen en de welstandscommissie heeft een positief advies gegeven op het ontwerp van de architect

De architect heeft in het ontwerp de oude vorm van de kerk teruggebracht aan het Kerkplein, zodat er een vertrouwd aanzicht komt in het nieuwe plan. Op de begane grond komen de entrees en de bergingen. De hoofdentrees zijn gelegen aan het Kerkplein.

In het plan zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen zodat wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeereisen.

25 oktober 2021 is in Dorpsshuis de Schulp een presentatie en inloop om vragen te stellen over het project en meer informatie te krijgen over dit project. 

Indien u interesse heeft in de appartementen, dan kunt u ons een e-mail sturen. In overleg met de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en de gemeente Bergen hebben wij afgesproken dat inwoners uit Egmond voorrang krijgen bij de woningtoewijzing van dit project.

Voor een impressie van het voorlopig project verwijzen wij naar de downloads in het tabblad hiernaast.