Aanbod wonen

55 sociale- en middeldure huurappartementen aan het Kerkplein te Egmond-Binnen

  • Locatie: Kerkplein te Egmond-Binnen
  • Oplevering: nog niet bekend
  • Architect: Henk Snoeks, architect BNA
  • Bijzonderheden: Nog geen definitieve ontwikkeling

In deze ontwikkeling zijn in totaal 55 huur appartementen aangebracht. Dit worden sociale- en middeldure huurappartementen. SKA is met de vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en de Gemeente Bergen in overleg gegaan. Het plan is reeds stedenbouwkundig afgestemd met de gemeente Bergen en de welstandscommissie heeft een positief advies gegeven op het ontwerp van de architect.

Op 25 oktober 2021 hebben wij een inspraakmiddag- en avond gehouden in Dorpshuis de Schulp. Beiden bijeenkomsten zijn goed bezocht door de buurtbewoners. Een verslag van de bijeenkomst staat op de website van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen.

Naar aanleiding van de bijeenkomst en de input van de buurtbewoners heeft de architect het plan aangepast. In de nieuwe situatie komt het verkeer naar de nieuwbouw via de Kerklaan over het Kerkplein door een doorgang op de begane grond in het gebouw naar het parkeerterrein. Met deze aanpassing wordt de verkeersdruk op de omliggende straten (Kerkplein Noord en Zuid en de Westerkroft) sterk verminderd.

De gemeente Bergen heeft overleg met de bewonerswerkgroep over de inrichting van de openbare ruimte rondom het project. In het nieuwe ontwerp zijn meer parkeerplaatsen gemaakt in de openbare inrichting en op het terrein waar de nieuwbouw wordt gerealiseerd. Het nieuwbouwproject voldoet nu aan de parkeernorm die in het parkeerbeleid van de gemeente Bergen is vastgelegd.

Indien u interesse heeft in de appartementen, dan kunt u ons een e-mail sturen. In overleg met de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen en de gemeente Bergen hebben wij afgesproken dat inwoners uit Egmond-Binnen voorrang krijgen bij de woningtoewijzing van dit project.

Voor een impressie van het voorlopig project verwijzen wij naar de downloads in het tabblad hiernaast.

 

  • Achterzijde
  • Visualisatie lijnen
  • Adelbertuslocatie Egmond Inrichtingsplan